Tack till

Ett stort  tack till nedanstående personer (nämnda i alfabetisk ordning) som hjälpt med med följande släkter:

Bast-släkten (Sverige)

 • Doris Andersson
 • Kenny Andersson
 • Maj Andersson
 • Stig Andersson Bast
 • Ingela Gustafsson
 • Ingegerd Hagberg
 • Anders Jägard
 • Gun Jägard
 • Leif Lindow
 • Ruth Lundberg
 • Monica Palm
 • Inga Paréus
 • Bernt Rentell

Hagberg-släkten (Sverige)

 • Eric Hagberg
 • Leif Hagberg
 • Maria Hagberg
 • Mary Hagberg
 • Ottilia Hagberg
 • Elly Kopp
 • Harry Kopp
 • Stina Ljungström
Hallandssläkter (Sverige)
 • Doris Andersson
 • Bengt Bengtsson
 • Gun Gustafsson
 • Ingegerd Hagberg
 • Kerstin Karlsson
 • Britt Leandersson
 • Anna-Greta Nilsson
 • Karin Svensson
Olsensläkten (Sverige-Norge-USA)
 • Cliff Bradshaw
 • Mary Hagbergs
 • Jan E. Pettersen
 • Arne Sörqvist
 • Knut Sörqvist
 • Gunnar Sörqvist
Ringqvistsläkten (Sverige-USA)
 • Eric Hagberg
 • Peter Ingemarsson
 • Elly Kopp
 • Harry Kopp
 • Stina Ljungström
 • Steven O'Green
 • Janet O'Green
 • Eric Ringquist
 • Miriam Ringquist
 • Roland Ringquist
 • Lynne Wallus
 • Amy Winkler
 • Leann Yakimovich
 • Susan Yakmovich
Internethjälp
 • Christian Wedding
 • Mats Onsjö
 • Stellan Rasmusson
 • Per Sköldebrand
 
 • Jörgen Frosthage
 • Göran Weiler