Platser

Platserna är uppdelade i 3 kategorier, men är i samtliga fall ordnad i storleksordning, d.v.s. först Landskod och därefter mer specifik information.

1. Svenska
För dessa platser är Landskoden först (SE), därefter kommer Länsbokstav (aktuell 2003), sedan ort/stad och i de fall när gård eller gata är känd kommer denna sist.
2. Amerikanska
För amerikanska platser är Landskoden först (US) därefter följder Stat och därefter ort eller stad.
3. Övriga
För övriga länder skrivs enbart Landskoden, följd av ort (i de fall då orten är känd).


 
  Länkar för mer information om Landskoder, Amerikanska Stater och Svenska Länsbokstäver

.

.