Ordlista 
Svenska-Engelska 

 Glossary
 Swedish-English 

Om denna ordlista ej räcker till kan en utförligare användas på denna länk

If this glossary isn't enough, take a look att this link.
Annons Ad
Barn Children
Begravd Buried
Besök Visit
Blev was or were
Bosatt Residing
Bouppteckning Estate inventory
Död Dead
Dödsannons obituary notice
Döpt Baptised
Examen Examination, Degree
Familj med Family with
Far Father
Född Birth
Förlovning Engagement
Inflyttning
Ingenjör Enginner
Konfirmerad
Källor Sources
Landsflykt Exile
Mor Mother
Murare Bricklayer
Okänd fader Unknown Father
Olycka Accident
Pensionering Retirement
Personakt Dossier
Personer People
Platser Places
Reparatör Repairman
Skilsmässa Divorce
Släktforskning genealogy
Soldatantagning Soldier Admission
Sömmerska Seamstress
Testamente Will
Utbildad Education
Vigsel Marriage
Väverska (Wäferska) A female person who uses a loom to weave
Yrke Occupation
Är Is/am/are
Om denna ordlista ej räcker till kan en utförligare användas på denna länk If this glossary isn't enough, take a look att this link.

If this